തുറമുഖ ശുചീകരണം

4/11/2013


കടമത്ത് :- കടമത്ത് ദ്വീപിലെ അഴിമുഖത്ത് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് Silver Sand Cricket Club അംഗങ്ങളുടെ ആഭിമുക്യത്തില്‍ നടത്തപെട്ട ശുജീകരണ പ്രവര്ത്തനം സ്ഥലത്തെ SDO Shri. K.N Kasmikoya ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇവിടെ വലിയ പാറകള്‍ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും വന്‍ തിരമാലകള്‍ ഉണ്ടാകുകയും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷനിയാകുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് 5 മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുബ് ഇവിടെ Al-ameen എന്ന ബോട്ട് മുങ്ങി, 5 പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Silver sand cricket club ലീഗല്‍ അഡ്വൈസര്‍ Shri. N. Kunhikoya (BSNL Divisional Engeneer) ടെ നേത്രത്വത്തില്‍ നടത്തിയ ക്ലീനിംഗ് കാംബയിനില്‍ അഴിമുഖത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയ പാറകള്‍ മുങ്ങല്‍ വിധക്തരുടെ സഹായത്താല്‍ എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

ഈ പ്രവര്ത്തനത്തില്‍ കടമത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളും TTR, Yorkshire, RMA & SRC തുടങ്ങി പ്രാമുഖ ക്ലബ്ബുകളും ബോട്ടുടമകളും, ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, ഹാര്ബര്‍, പോര്ട്ട്‌, പോലീസ്, സ്പോര്ട്സ്, മെഡിക്കല്‍, Environment തുടങ്ങി എല്ലാ department കളും പങ്കെടുത്തു. 2:30pm ന് തുടങ്ങിയ പരിപാടി 4 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് നീണ്ടു നിന്നു. Shri. K. ചെറിയകോയ മുന്സിഫ്‌, മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ Dr. Khaleelkhan, Sub.Inspecter shouk, VDP Vice Chairperson T.K അബദുല്‍ ജബ്ബാര്‍, Environment warden തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രിയ നേതാക്കളും ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കാളികളായി.

No comments: