കൊച്ചി : M.V. അമീന്‍ദ്വീവി കപ്പലില്‍ കടമത്തിലേക്ക് കയറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ച 8 കുപ്പി മദ്യം സ്കാനിങ്ങിനിടെ പിടിച്ചു. കപ്പല്‍ തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ ഇവ തിരിച്ചു നല്‍കാമെന്ന കരാരില്‍ ഇവരെ കടമത്തിലേക്ക് പോകാനനുവദിച്ചു. വിദേശ ദമ്പതികളായ ഇവര്‍ കടമം സ്പോര്‍ട്സിന്‍റെ സ്പോണ്‍സേഴ്സാണ്…

No comments: