ദ്വീപുകളില്‍ വേനലവധിക്കായി സ്കൂളുകള്‍ അടച്ചു...


കവരത്തി :  ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാ ദ്വീപുകളിലെയും സ്ക്കൂളുകള്‍ വേനലവധിക്കായി അടച്ചു., ഇനി അവധി കഴിഞ്ഞ് മേയ് 21 നു തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കും..

No comments: